onsdag 28 november 2018

Jag bidrar till arbetsro


Här nedan finns förslag på aktiviteter man kan göra i samband med värdegrundstrappan. Efter varje förslag står årskurs/ämne/skola som genomfört aktiviteten.

Värdegrundssamtal: Diskutera  fram klassens syn på arbetsro och vilka regler som ska gälla i klassrummet och på väg in och ut från rast/lunch. Sammanfatta och dokumentera tankarna. Slussa ut och in elever några i taget för att minska knuffar i kapprummet. Gör en skylt i form av ett stoppljus och förtydliga vad som gäller (rött=helt tyst, orange=viska med kompisen om du inte förstår, grön=samtala i grupp). Vid samling har den som talar en sak i handen. Inför strukturerade rörlighetspauser där ni dansar och rör på er.. Massera varandra och använd er av avslappningsövningar.


Lek: Blomman Klassen får en blomma som ritas upp på tavlan med olika färger i mitten av blomman. Varje blomma har fyra kronblad som inte är färglagda. Under lektionens gång fyller pedagogen i kronbladens färg om gruppen arbetar bra, man fyller i lite åt gången, alltså inga hela kronblad på en gång utan halva eller mindre. Det är viktigt att anpassa ifyllnaden så att alla barn känner att de lyckas efter sin förmåga. Man fyller i regelbundet så att barnen känner att de blir ”belönade” flera gånger per lektion i början. När gruppen har fått ett eller alla kronblad ifyllda får de göra något extra,  t .ex. leka en lek, dansa, göra röris eller se på film som avslutning på dagen.


Lek: Rörispaus Pigg & Långsam Härlig rörelsepaus på 5 min från Friskis & Svettis. Finns på youtube.


Synliggör målen; lektionsmål, veckomål och terminsmål. Levandegör IUP-arbetet med eleverna. Gör en IUP-bok där eleverna fyller i sina mål och skriver i datum när de tränat. Uppmärksamma när ni har IUP-tid och tränar på målen. Lär eleverna studieteknik och att använda olika stödstrukturer. Samtala om vad som krävs för att klara av att göra sitt bästa. Diskutera sömn, mat och motivation. Ge feedback omedelbart, sätt ord på vad eleverna klarat och vad de kan utveckla. Använd orden “gjort ditt bästa” och “klarat målet”.


Spel: Schack Bilda en schackklubb i klassen. Att spela schack är både roligt och lärorikt. Det tränar bland annat koncentrationsförmåga, matematisk förmåga, logiskt tänkande, mönsterseende, fantasi, läsförståelse och arbetsminne. Dessutom ger det positiva sociala effekter.

Först över är ett enklare schackspel där man bara använder bönderna. Den som först kommer över med en bonde till den andra sidan vinner spelet.
Bondeschack går till på samma sätt som Först över men kungen är också med i spelet. Den spelare som tar kungen vinner. Om man kommer över med en bonde till den andra sidan förvandlas den till ett torn.


Diskutera begreppet Arbetsro, vad är det? Handlar också om att respektera varandra och visa hänsyn. Alla
Utvärdera lektionerna kring arbetsro. Alla
Vilken ljudnivå passar för att uppnå arbetsro? Alla
Kan vi hitta ett annat ord för arbetsro? Studiero? Alla
Definiera vad viska är.
Diskutera rörelse i rummet.
Gör vi lika pedagoger emellan?
Classroomscreen.com
Time-timer
Möblering och få eleverna att förstå varför vi gör de här omstruktureringarna Alla
Hur lär eleverna sig bäst? Eleverna kan skatta sig själva och påverka sitt eget lärande. Länk: http://lrbloggar.se/miakempe/klassrumsmoblering/
Hur gör man när man kommer in i ett klassrum? Alla
Magisk tröskel/portal/dörr in i klassrummet Alla
Genomföra en lek tyst och jämföra skillnaden
Tyst minut innan eleverna går ut ur idrottshallen.
Avsluta med massage.
Tyst-skyltar i matsalen o omklädningsrum Alla
Ställa upp sig utanför kapprummet och slussa in/ut några i taget. Åk 1, 2, 6
Mellanrumsprocesserna, undervisningsprocesserna påverkar arbetsron. Alla
Var finns det vuxenstöd? Alla
Insläpp till klassrum, matsal osv. Alla

Flitiga myror-papper finns för att eleverna kan se sin egen del och kan kryssa för myra när de sitter o jobbar.   Åk 1

onsdag 21 november 2018

Jag kan samarbeta med vem som helstHär nedan finns förslag på aktiviteter man kan göra i samband med värdegrundstrappan. Efter varje förslag står årskurs/ämne/skola som genomfört aktiviteten.

Namnlek: Hej jag heter… Eleverna går runt på en öppen yta i klassrummet, skakar hand och
hälsar på varandra. När de skakat hand med en kompis byter de namn och går sedan till
nästa person och presenterar sig sedan med kompisens namn. Får de tillbaka sitt eget namn
får de sätta sig.


Ja-nej-leken Dela in eleverna i par. Berätta att den ena ska hitta på roliga saker och fråga
om de ska göra det, men kompisen ska svara ”nej” och på något sätt visa med sitt
kroppsspråk, t.ex. skaka på huvudet. Ändra efter en stund lekens regler och kompisen
ska nu svara ”ja” varje gång. Exempel på frågor: Ska vi gå och klättra i klätterställningen?
Vill du gå på bio? Ska vi göra en show? Vill du spela fotboll? Ska vi gå och fika? Vill du hoppa
hopprep? Samtala efteråt om hur det känns när någon svarar nej eller ja på ens förslag.
Fortsätt att samtala om hur vi ska få alla att ha någon att leka med på rasten. Vad kan vi göra
och hur kan vi tänka? Låt eleverna ge olika förslag. Samtala om vad alla i klassen ska göra
innan ni går ut på rast, så att ingen känner sig utanför. Uppmuntra barnen att leka med andra
än de brukar. Bilda smågrupper som ska leka ihop några raster.


Lek: Hemlig kompis  Eleverna får dra varsin namnlapp. Den person de drog ska de vara
extra trevliga mot under den kommande veckan. Det är viktigt att ingen säger något och att
man inte visar vad man tycker om den person man fått. Prata om vad man kan göra.
Exempel: Säga hej, ge ett leende, visa extra uppmärksamhet, hålla upp dörren, leka med
den på rasten. Veckan efter får var och en gissa vem som varit hens hemliga kompis. Om
personen gissat rätt diskuterar man vad den hemliga kompisen gjorde för att vara en extra
bra kompis den veckan. Samla gemensamt antal rätt hemlig kompis-gissningar i klassen
under veckan och försök slå rekordet till veckan därpå. Lyft de goda exemplen.


Massagesaga Låt de elever som vill massera varandra på ryggen.


Lek: Blinkleken Hälften av eleverna behöver varsin stol och sätter sig i en inre ring och
resten av barnen ställer sig bakom med händerna på ryggen. En av eleverna som står upp
ska ha en tom stol framför sig. Denne ska nu blinka till någon annan som sitter på en stol.
Den som får en blinkning ska snabbt flytta över till ”blinkarens” stol. Den som står bakom ska
försöka klappa den på ryggen som försöker flytta sig. Hinner man inte hindra den som flyttar
sig blir man själv den som ska blinka. Påminn om att eleverna klappar försiktigt.


Samarbetslek: Vika flygplan Eleverna delas in i par, varje par får ett papper och ska vika
ett pappersflygplan utav det. Varje deltagare får bara använda en hand. Den andra handen
ska hållas bakom ryggen under hela samarbetet. Båda i paret får välja sin bästa hand.


Samarbetsövning: Recept för äkta vänskap  Vad behöver finnas i en äkta vänskap?
Eleverna samarbetar i grupper om 4 - 5 st och skriver ner det som de tycker är viktigt.
Ge gärna exempel såsom ärlighet, skratt, humor, glädje, lekfullhet, omtänksamhet,
blygsamhet, bus, gott humör...  Visa ett exempel på tavlan hur man kan göra ett
vänskapsrecept. Grupperna skriver sedan ett eget recept. Gör gärna fina affischer och
visa upp ert fina arbete.
Exempel:


Vänskapsrecept
Ingredienser
100 g mjukt skratt
2 dl lekfullhet
1 ½ dl gott humör
5 msk vänliga ord
2 tsk bus


Garnering
2 msk omtänksamhet
Du behöver också
en plastbunke
en slev att röra med
en handvisp
1.      Blanda skratt och lekfullhet i en plastbunke.
2.      Vispa upp ett gott humör.
3.      Rör ned de vänliga orden.
4.      Rör ihop allt till en smet.
5.      Forma till små bollar och rulla dem i lite bus.
6.      Strö över omtänksamheten.
7.      Värm försiktigt i evighet.


Lek: Samarbetsalfapet Dela in klassen i grupper med tre-fyra barn i varje. Varje grupp får ett
antal bokstäver på olika lappar, t.ex. S , T, O, R, S, T, A, D, S, D, J, U, N, G, E, L, N.
De ska nu försöka komma på så många olika ord som möjligt av bokstäverna.
Samma bokstav får förekomma flera gånger, men i olika ord.
Eleverna skriver ner orden de kommer på. Samla sedan alla ord på tavlan.
Hur många ord kunde klassen komma på tillsammans? Åk 3


Kloka ord och uttryck: Om du möter någon utan ett leende – ge dem ett av dina
Samtala om vad uttrycket betyder. Vad kommer eleverna att tänka på? Eleverna får rita en
bild och skriva uttrycket med fina bokstäver.


Lek: Blinkleken Hälften av eleverna behöver varsin stol och sätter sig i en inre ring och
resten av barnen ställer sig bakom med händerna på ryggen. En av eleverna som står upp
ska ha en tom stol framför sig. Denne ska nu blinka till någon annan som sitter på en stol.
Den som får en blinkning ska snabbt flytta över till ”blinkarens” stol. Den som står bakom ska
försöka klappa den på ryggen som försöker flytta sig. Hinner man inte hindra den som flyttar
sig blir man själv den som ska blinka. Påminn om att eleverna klappar försiktigt.


Lek: Charader Baklänges-charader där alla kan känna sig delaktiga. Dela in klassen i två
lag. En från varje lag går fram och ställer sig bredvid dig, men vänd mot laget och ryggen
mot dig. Du håller upp en skylt (använd kollegieblock där du förberett bilder/namn/ord) med
en känd figur eller djur så alla kan se. Lagen ska mima figuren och de som står bredvid dig
ska gissa vem de föreställer. Det är tillåtet att titta på varandras lag när man försöker gissa.


Kungsboll Åk 2, Idrott, åk 2 - 6


Samarbeta kring texter, se början, händelse/problem, lösning och slut Åk 2


Sovrum i världen - övning med beskrivande meningarna      Sjösa, Åk 1, 2, 3, 4, 5, 6


Grupparbete, hem- och expertgrupper   Åk 3, åk 6


Samarbetsbana i Söra Sjösa


Bryngandagen Alla


Namnkort för att slumpa par Åk 6, åk 4, Åk 5, Åk 1, Sjösa


Eleverna delade sig själva in i lärpar Åk 4


Rimmemory, hitta någon som är storesyster/lillebror osv när man parar ihop.  Fk


Stefan delar ut kort så de får ny plats varje gång i slöjdsalen.


Kretsar kring el o att hålla varandra i händerna för att det ska fungera Åk 4, Fk


Skapa trafikmärken av naturmaterial Åk 1


Skapa symmetri av naturmaterial Åk 2


Venn-diagram i par kring ett naturföremål, hitta likheter och skillnader Fk


Tärningsuppdrag Fk


Lek: Knuten Fk


Ärtpåsar mellan varandra, vända på ett täcke mfl lekar Fk


Plocka fram o ta bort redskap Idrott


Rockringar mm samarbete Idrott


Ansvarsgrupper i klassrummet Åk 2

Jag vågar säga ifrån om någon blir kränkt eller illa behandladHär nedan finns förslag på aktiviteter man kan göra i samband med värdegrundstrappan. Efter varje förslag står årskurs/ämne/skola som genomfört aktiviteten.

Forumspel: Spela upp en situation, stoppa och gå in och ändra    Åk 3 o 5


Samla exempel på vad man kan säga för att stoppa en kränkning. Prova praktiskt med stark röst och tydligt kroppsspråk     Fk, Åk 1 o åk 6

Arbeta med egen sfär, mitt område. Ha en rockring som gräns. En del är mycket närgånga.

Seriesamtal

Se program ur serien Vara vänner. Tema vänskap Åk 1, 2, 3

Friends har också filmer. Åk 6

Titta på Ugglan och kompisproblemet och Värsta, bästa vänner Åk fk, 1, 2, 3, 4

Samtal om vad “bli kränkt” och “illa behandlad” betyder. Alla

Titta på bilder (Så här gör du om…) för att få olika alternativ till hur man kan agera. Se ovan

Värdegrundssamtal: Samtala om olika känslor När är ni glada, arga, ledsna, förvånade. Skriv upp alla känslor på lappar. Fråga eleverna hur man ser ut när man visar sina känslor. Kan man se arg eller rädd ut utan att man egentligen vet om det? Kan man bli glad eller skrämd utan att det syns? Varför kan det vara bra att visa sina känslor?

Barnkonventionen Ta fram en kort version av barnkonventionen exempelvis från Rädda barnens hemsida och visa för eleverna.

Lek: Känslocharader Dela in eleverna i grupper med tre elever i varje. Varje grupp får dra ett kort ur ”känslohögen”. Flera grupper kan få samma känsla. Nu skall eleverna i varje grupp visa de andra eleverna den känsla de fått. Eleverna i de andra grupperna får gissa vilken känsla det är. Så går turen vidare till nästa grupp och leken fortsätter till alla grupper fått visa alla känslor.

Värdegrund: Hemliga boken Ge eleverna varsin skrivbok där de i slutet av veckan får skriva eller rita sådant som de kanske inte vågar säga högt i klassen. Du som lärare berättar att du inte kommer låta någon annan läsa i boken, men du kommer läsa vad de skrivit och även skriva svar tillbaka i boken. Du kommer också försöka hjälpa eleverna om det är något som känns jobbigt för dem. Frågor du kan ställa: Vad har varit bra med veckan? Vad har varit dåligt med veckan? Är det något annat du vill berätta?Lek: Här Kommer vi!

Beskrivning Deltagarna ställer sig på rad bredvid varandra. En person utses till udde och ställer sig mittemot. Utan att udden hör bestämmer deltagarna vad de ska härma, till exempel ett djur, ett yrke eller en kändis. När det är klart går de i samlad grupp fram mot udden och säger i taktfast glad talkör: ”Här kommer vi, här kommer vi, här kommer vi” – tills att de kommit nästan ända fram till udden. Udden sträcker fram sin hand som ett stopptecken och säger i bestämd ton: ”Stopp! Inte ett steg förrän ni visar vilka ni är!” Deltagarna kliar sig som apor, muar som kor, syr som skräddare eller sjunger som Magnus Uggla. När udden gissar rätt får udden jaga och ta fatt så många deltagare den kan, vilka då blir medhjälpare. Leken upprepas tills alla är tagna.

Läst böcker: Pelle Svanslös i plugget, Bamses kompisbok, Åk 1

Andra tips:

Boktips: Pricken, Handbok för superhjältar

Radio: Hugo o Josefin

Film: Tusen gånger starkare

PMI - böcker, (plus, minus, intressant)